Aedes tekent intentieverklaring huisvesting arbeidsmigranten

Voldoende, veilige en legale huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten realiseren, dat is het doel van de intentieverklaring die Aedes op 28 maart ondertekent. Ook minister Spies, werkgevers- en uitzendorganisaties, VNG en vakbonden zetten hun handtekening onder de gezamenlijke nationale intentieverklaring.

Groeiende vraag naar gereguleerde huisvesting In 2009 telde Nederland ongeveer 300.000 arbeidsmigranten. In februari meldde minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer dat het aantal is toegenomen tot 340.000. Naar verwachting zal het aantal arbeidsmigranten alleen maar toenemen door een groeiende vraag op de Nederlandse arbeidsmarkt naar flexibele tijdelijke arbeidskrachten.

Illegale huisvesting en overlast De huisvesting van arbeidsmigranten is een actueel thema. Duidelijk is inmiddels dat er vaak sprake is van illegale huisvesting, met zowel gevolgen voor de migranten zelf als voor de woonomgeving. Denk daarbij aan veiligheid, stigmatisering en soms ook overlast.

Actieve samenwerking Aedes wil met de ondertekening bevorderen dat er actief regionale afspraken worden gemaakt tussen de corporaties en andere betrokken partijen. De Stuurgroep Flexwonen voor Arbeidsmigranten houdt dit voorjaar acht regionale informatiebijeenkomsten om de lokale spelers samen te brengen. In het najaar vinden dan business conferenties plaats waar partijen een overeenkomst tekenen voor hun aandeel in de oplossing van het huisvestingsvraagstuk.

Voor meer informatie over het onderwerp, de intentieverklaring en de bijeenkomsten in de aangewezen regio Õs is te vinden opwww.flexwonenarbeidsmigranten.nl

bron Aedesnet

Datum:
Dossier:
Onderwerp: