Afspraken tussen Rijk en regio: bouw van 5.000 flexwoningen in MRA

Dit jaar start in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de bouw van ongeveer 5.000 flexwoningen. Deze tijdelijke woningen leveren een bijdrage aan het oplossen van de woningnood. Het Rijk heeft om de bouw van deze woningen te stimuleren een bijdrage toegekend vanuit de stimuleringsregeling Flexwonen van € 14 miljoen.

Zeven gemeenten in de MRA en de provincies Noord-Holland en Flevoland hebben hiervoor een ‘Realisatieovereenkomst’ ondertekend. Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge ondertekende de overeenkomst vrijdag in Ouder-Amstel namens het Rijk. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen