Akkoord nieuwe vijfjarige CAO voor uitzendkrachten

Op donderdag 19 juli heeft de ABU een principeakkoord bereikt met de vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV over de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Onderdeel hiervan is een akkoord dat ABU, NBBU en VIA met de bonden heeft gesloten over de invulling van de zogeheten buitenlandparagraaf.

download persbericht

Onderdeel hiervan is een branchebrede dekking van de huisvestingsnorm voor uitzendondernemingen. De norm zal worden opgenomen in de ABU-CAO en voor deze CAO zal het ABU Sociale Zaken vragen deze algemeen verbindend te verklaren. De NBBU zal de nieuwe normering als lidmaatschapscriterium gaan hanteren.

Naast de normering zijn ook een aantal afspraken gemaakt over boetes gerelateerd aan de huisvesting, transparantie op de loonstrook en de termijnen bij het verlaten van de huisvesting, wanneer de werkzaamheden zijn beëindigd.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: