Akkoord over convenant in Greenport Aalsmeer

Vrijdag 28 juni bereikten gemeentebestuurders, werkgevers en huisvesters een principeakkoord over een convenant over de huisvesting van arbeidsmigranten in de regio Greenport Aalsmeer. Uitgangspunt is dat er in dit gebied voor 1.700 mensen huisvestingsvoorzieningen moeten komen.

Gemeenten zullen er aan meewerken om dat mogelijk te maken en werkgevers en huisvesters worden uitgenodigd om met plannen te komen. Die beloven op hun beurt om voor nette huisvesting te zorgen, die goed beheerd wordt en geen overlast in de omgeving veroorzaakt. Doel van de extra huisvestingsvoorzieningen is o.a. dat een einde kan worden gemaakt aan nu bestaande huisvesting die niet volgens de regels is en/of overlast veroorzaakt.

Ambassadeursteam

De komende tijd zal gebruikt worden om het principeakkoord in de zes betreffende gemeenten en bij de andere partijen te bespreken, in de verwachting dat er in september getekend kan worden. Het convenant was voorbereid door een ‘ambassadeursteam’, waarin vertegenwoordigers van de gemeenten, de werkgevers en de huisvesters samenwerkten. De Aalsmeerse wethouder Rik Rolleman, keek tevreden terug op die samenwerking en riep na afloop zijn ‘collega-ambassadeurs’ (Mieke van den Berg van woningstichting Eigen Haard en de werkgevers Piet van Bostelen van Abflexkracht en Jos Looije van Looije Tomaten) op om de komende tijd nog beschikbaar te blijven om de uitvoering van het akkoord goed te volgen.

Erbij horen

Aan de discussie over het convenant ging een warm welkomstwoord vooraf van de kersverse burgemeester van Aalsmeer, mw. Jobke Vonk-Vedder. Zij hield de aanwezigen voor dat wie uitgenodigd wordt om hier te werken er ook echt bij hoort en dat dat ook een goede huisvesting impliceert. Haar woorden werden onderstreept door de heer Jan Willem de Wijn, voorzitter van de stichting Oud Aalsmeer, die een preview gaf van zijn studie naar de geschiedenis van arbeidsmigrantie in Aalsmeer. Hij liet zien dat er al vanaf de zestiende eeuw arbeidsmigranten uit Duitsland naar Aalsmeer kwamen en daar vaak zijn gebleven. Hun nakomelingen maken een belangrijk deel uit van de hedendaagse bevolking.

SNF

In dit informatieve gedeelte van de bijeenkomst was er ook aandacht voor het (eigentijdse) initiatief van werkgevers en vakbonden om de Stichting Normering Flexwonen op te richten. Bestuurslid Willem Dijkhuizen liet zien hoe de al eerder door de sociale partners ontwikkelde uniforme huisvestingsnorm toegepast gaat worden. Huisvesters en werkgevers kunnen binnenkort een keurmerk halen dat borg staat voor fatsoenlijke huisvesting en dat door onafhankelijke partijen gecontroleerd wordt.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie