Alphen a/d Rijn: nieuwe gemeente bevordert goede huisvesting arbeidsmigranten

De bijdrage van arbeidsmigranten uit Midden en Oost-Europa aan de lokale economie is onmisbaar. Zij zijn vaak gehuisvest in woonruimte van onvoldoende kwaliteit wat kan leiden tot gevaarlijke en onwenselijke woonsituaties en soms tot het ervaren van overlast door andere bewoners.

De nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn (Alphen, Boskoop en Rijnwoude) vindt het belangrijk om de arbeidsmigranten een plek te geven in de samenleving door middel van goede huisvesting. Met het Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten ‘Een plek in de samenleving’ bevordert de gemeente goede huisvesting voor deze doelgroep en gaat zij misstanden en overlast tegen. In het beleidskader is vastgelegd waaraan huisvesting moet voldoen, waarop wordt gehandhaafd en op welke voorwaarden aan initiatieven wordt meegewerkt.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron. Inmiddels is de eerder opgenomen link naar het originele artikel niet meer actief.

 

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie