Ambassadeursteam Holland-Rijnland

Het ambassadeursteam Holland Rijnland bestaat uit:

ewa-idzardiEwa Idzardi

functie: Coördinator InformatiePunt Polen (IPP) voor de Duin- en Bollenstreek

persoonlijke drive: Vanuit mijn functie probeer ik op te komen voor de rechten van de EU-arbeidsmigranten. Een van de belangrijke doelstellingen is instanties bewust maken van het belang van goede huisvesting voor arbeidsmigranten.


johan-van-burenJohan van Buren

functie: manager Wonen Woonstichting Vooruitgang

persoonlijke drive: ‘Het bieden van goede huisvesting van mensen in onze maatschappij die daar zelf niet direct in kunnen voorzien is al meer dan 100 jaar een opgave die woningcorporaties met liefde invullen. Al meer dan 100 jaar horen ook arbeidsmigranten daarbij. Vroeger uit de buitengebieden van ons eigen land nu iets verder weg. Het zijn mensen die deel uitmaken van onze huidige maatschappij, daar sociaal economisch aan bijdragen en recht hebben op goede huisvesting. Corporaties kunnen daarvoor zorgen’.


nico-geerlingsNico Geerlings

functie: directeur Flexibel Human Services

persoonlijke drive: ‘Een bonafide uitzendorganisatie heeft ook de huisvesting op orde. Wanneer woonruimte wel passend is voor arbeidsmigranten, maar niet past binnen een bestemmingsplan, spreek je niet over een goede situatie. Nu is de tijd gekomen om gezamenlijk, met alle betrokken partijen, tot passende oplossingen te komen’.

 


jan-uit-den-boogaardJan Uit den Boogaard

functie: onafhankelijk voorzitter

persoonlijke drive: ‘Een maatschappelijk verantwoorde huisvesting voor onze buitenlandse medewerkers om hen daarmee in een gelijkwaardige positie als Nederlandse medewerkers te brengen. Waardoor ook werkgevers elkaar niet over de ruggen van deze mensen beconcurreren’.

 


tseard-hoekstra

Tseard Hoekstra

functie: wethouder gemeente Alphen aan de Rijn

persoonlijke drive: ‘Ik vind het belangrijk dat wij arbeidsmigranten goede en veilige huisvesting kunnen bieden én dat de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt wordt. Als ambassadeur adviseer ik graag collega-wethouders’.

 


jeroen-verheijenJeroen Verheijen

functie: wethouder gemeente Hillegom

persoonlijke drive: ‘Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor onze regionale economie. Ondernemers faciliteren bij het realiseren van goede huisvesting voor hen zie ik dan ook als een belangrijke taak voor gemeenten. Als we dat allemaal doen werken we samen aan een bloeiende regio’.

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie