Amsterdam: statushouders en overige woningzoekenden, Nierkerkestraat

Ons wooncomplex "De Woonatlas" biedt op korte termijn een oplossing voor de grote vraag naar woningen voor statushouders, maar ook voor studenten die hier nu langer kunnen blijven wonen.

Het gebouw blijft nog vijf jaar in gebruik voor studenten en statushouders. Daarna wordt het gesloopt. Het complex zal de komende tijd opgeknapt worden zodat het weer goed leefbaar en veilig is. Ook kijken we naar de uitstraling van het complex. Zo worden de tuinen en de entrees opgeknapt. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Zie ook de site gemeente Amsterdam>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen