Amsterdam zoekt woningen voor vluchtelingen en daklozen

Door het woningtekort zoekt Amsterdam alternatieven voor vluchtelingen en daklozen, zoals lege hotels en containers. Snelle oplossingen zijn er niet. ‘We moeten de woningnood niet afwentelen op vluchtelingen.’

Het is een gekke situatie. Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, is de afgelopen jaren flink gedaald. En toch moet Amsterdam in 2021 veel meer woningen vrijmaken voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning: 1100, tegen 500 in 2020. Dat is het gevolg van uitvoeringsproblemen, zegt Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen