Analyse prestatieovereenkomsten gemeenten en woningcorporaties in 2013

Samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties is van groot belang voor het realiseren van de lokale en regionale woonopgave. Met het afsluiten van prestatieovereenkomsten kan die samenwerking worden geïnstitutionaliseerd en het eventueel vrijblijvende karakter van de samenwerking worden verlaten. Partijen formuleren gezamenlijk ambities, stemmen het beleid af, benoemen te leveren inspanningen en houden elkaar aan de gemaakte afspraken. In dit rapport zijn de resultaten neergelegd van een inventariserend onderzoek naar de in 2013 geldende prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties.

download rapport

Inhoudsopgave

1 Inleiding en opzet onderzoek
2 Overeenkomsten in de lokale praktijk
3 Beoordeling verhoudingen, onderhandelingen en externe invloeden
4 Aantallen en type afspraken in de overeenkomsten
5 Waar worden afspraken over gemaakt

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid