Antwoorden op 33 vragen over flexwonen

In november 2022 opende minister Hugo de Jonge het webinar 'Flexwonen: meer, beter, sneller en gemakkelijker', dat werd georganiseerd door het ministerie van BZK, de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting, RVO, Aedes, Expertisecentrum Flexwonen en Platform31. Nadat de minister zijn visie op flexwonen had gegeven beantwoordde een panel van deskundigen diverse vragen.

Niet alle vragen konden tijdens het webinar worden beantwoord. Daarom heeft Platform31 nu 33 vragen over flexwonen en de antwoorden die erbij horen gebundeld in een nieuwe publicatie. Diverse praktische ‘hoe dan’ vragen passeren de revue. Zo leest u o.a. over de stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen en over de financiële herplaatsingsgarantie, waar het Rijk, Aedes en VNG op 6 december 2022 overeenstemming over bereikten. Met als doel: de realisatie van flexwonen in de praktijk te versnellen, verbeteren en vergemakkelijken.

Ga naar de publicatie Antwoorden op 33 vragen over flexwonen

Terugkijken naar het webinar Flexwonen: meer, beter, sneller en gemakkelijker,

Datum:
Dossier:
Woonvormen bij flexwonen
Onderwerp:
Beheer, Beleid, Doelgroepen flexwonen, Draagvlak en communicatie, Financiering en exploitatie, Verplaatsbare woningen