Arbeidsmigranten en permanente vormen van tijdelijke huisvesting

Deze rapportage bevat de resultaten van een quick-scan naar de behoefte aan permanente vormen van tijdelijke huisvesting in de regio Hart van Brabant. De directe aanleiding om deze behoefte in beeld te brengen vormt de groep arbeidsmigranten die in de regio woont of werkt. Omdat over de arbeidsmigranten in de regio nog weinig bekend is, doet de quick-scan een poging om de huidige situatie en de omvang van de groep arbeidsmigranten in de regio langs diverse wegen in kaart te brengen.

download dit document

inhoud van dit document:

1. Arbeidsmigranten en permanente vormen van tijdelijke huisvesting
2. Beleid rond arbeidsmigranten
3. Huidige situatie arbeidsmigranten: uitkomsten bedrijvenenquête
4. Huidige omvang groep arbeidsmigranten: gegevens gemeenten en corporaties
5. Huidige omvang en verwachte ontwikkeling groep arbeidsmigranten
6. Huisvestingsbehoefte: verschillende groepen, verschillende behoeften
7. Een structurele behoefte aan tijdelijke huisvesting
8. Conclusies en aanbevelingen

 

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: