Arbeidsmigranten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, een eerste verkenning en aanzet voor regionaal beleid, 11 november 2020

Mede gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland hebben de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid om regionaal samen te werken als het gaat om beleid te maken voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden1. De gemeenten zijn op zoek naar concrete handvatten en beperkte ondersteuning en expertise, op basis waarvan zij zelf tot beleidsontwikkeling kunnen komen.

download rapport arbeidsmigranten Alblasserwaard-Vijfheerenlanden>

Het onderzoek heeft zich gericht op het volgende:

  1. het benoemen en uitwerken van de verschillende beleidsthema’s die een rol spelen bij de huisvesting van arbeidsmigranten;
  2. het aangeven van de onderwerpen waarbij de gemeenten op dit vlak regionaal kunnen samenwerken;
  3. het betrekken van stakeholders van de gemeenten, in het bijzonder werkgevers, uitzendbureaus en huisvesters bij de voorgenomen beleidsontwikkeling;
  4. kennisoverdracht van het project aan de gemeenten en de provincie Zuid-Holland op basis van de uitgevoerde verkenning.

Zie ook: leerpunten verkenningen arbeidsmigranten Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Goeree-Overflakkee>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie