Arbeidsmigranten in Leiden: gezinssituatie, opvoedingssituatie en toekomstperspectief

Doel van het onderzoek: Het in kaart brengen van de opvoedingssituatie van Oost-Europeanen in Leiden, Nederland en in de landen van herkomst door middel van kwalitatieve interviews en bestaande onderzoeken en kwantitatieve data. Door deze analyse kan er wellicht beter ingespeeld worden op de toekomst van deze gezinnen. Hoofdvraag: Wat is het opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen van Oost-Europeanen in Leiden en in hoeverre wijkt dit af van de Nederlandse situatie?

bekijk publicatie

Inhoudsopgave

  1. Aanleiding en vraagstelling
  2. Samenvatting
  3. Polen in perspectief
  4. Oost-Europeanen in beeld
  5. Patronen van arbeidsmigratie
  6. Trends in Europa, Nederland en Leiden
  7. Onderzoekverantwoording
  8. Resultaten van de interviews
  9. Beantwoording deelvragen en hoofdvraag
  10. Literatuur
Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Taal en participatie