Arbeidsmigranten in Westland: werken, wonen, leven

Het onderwerp arbeidsmigranten leeft In de media en in de politiek. De gemeente Westland is sterk betrokken bij het onderwerp. De arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de Westlandse (glastuinbouw)economie. De verwachting is dat ook in de toekomst deze internationale forensen een belangrijke bijdrage zullen leveren aan het draaiend houden van de economie. Dat betekent dat de gemeente Westland hier op moet inspelen en haar verantwoordelijkheid moet nemen, daar waar de overheid aan zet is. Deze nota verbindt de verschillende onderwerpen die op dit thema spelen.

download Westlandse visie

Inhoudsopgave

1. Inleiding
1.1. Relatie met gemeentelijke visies
1.2. Relatie met project ‘West land heeft werk’
1.3. Leeswijzer
2. Proces in Westland
2.1. Vrij verkeer van personen en goederen
2.2. Motie arbeidsmigranten november 2009
2.3. Inschrijven GBA
2.4. Huisvestingsbeleid in Westland
2.5. Westlands Informatiepunt Arbeidsmigranten
2.6. Hoe te komen tot een integrale
2.6.1. Omgevingsanalyse
2.6.2. Expertmeeting
2.6.3. Communicatie
3. Landelijke ontwikkelingen
3.1. Landelijke thema’s
3.1.1. Tegengaan van uitbuiting
3.1.2. Terugkeer naar land van herkomst
3.2. Lessen uit recente arbeidsmigratie
4. Nut en noodzaak
5. Aantallen
5.1. Verschillende arbeidsmigranten
5.2. Gemeentelijke Basisadministratie
5.3. Register Niet – Ingezetenen
5.4. Bedrijven en banen in Westland
5.5. Onderzoeken
5.6. Onderzoek Stadsgewest Haaglanden
6. Plek in de Westlandse samenleving
6.1. Leren van taal en inburgeren
6.2. Sociale voorzieningen
7. Huisvesting
7.1. Kader grootschalige huisvesting
7.1.1. Intentieverklaring
7.2. Reguliere woningmarkt
7.3. Veilig wonen in Westland
8. Kort en goed
8.1. Visie
8.2. Doel
8.3. Nut en noodzaak
8.4. Aantallen
8.5. Plek in de samenleving
8.6. Huisvesting
8.7. Uitvoering

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid