Arbeidsmigranten in Zuid-Limburg

Een verkennend onderzoek naar aard en omvang van het huisvestingsvraagstuk van arbeidsmigranten in Zuid-Limburg.

Wonen Limburg vindt het belangrijk om zicht te krijgen op het aantal in Zuid-Limburg verblijvende arbeidsmigranten, hun huisvesting en hun welbevinden. Daarom is dit onderzoek uitgevoerd. In Zuid-Limburg wonen en werken ruim 8.500 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Eurpoa. Uit het onderzoek blijkt ook dat de huisvestingssituatie over het algemeen te wensen over laat.

download onderzoek

Inhoud van dit document:

Samenvatting
Inleiding

 1. Onderzoeksopzet
  Doelstelling en context
  Onderzoeksmethode
  Respons
  Verantwoording en representatie van het onderzoek
 2. Resultaten
  Aantal MOE-landers uitgesplitst naar nationaliteit
  Huisvesting
  Illegale huisvesting
  Huurprijzen
  Arbeidsmarktpositie
  Huisvestingswensen
  Werkzaamheden
  Integratie
Datum:
Dossier:
Onderwerp: