Arbeidsmigranten ontvangen diploma integratiecursus

Op 5 juli 2012 ontvangt een groep arbeidsmigranten hun diploma voor een integratiecursus. Sinds 2010 wordt deze cursus in Maasbree aangeboden aan arbeidsmigranten. Dit is de eerste groep die examen heeft gedaan, naar verwachting halen zeven personen hun diploma. De cursus, een BBL opleiding die erop gericht is de Nederlandse taal te leren en tegelijkertijd extra vaardigheden voor de werkvloer te verkrijgen, heeft een duur van ŽŽn à anderhalf jaar.

download persbericht

In de regio Noord-Limburg wonen en werken naar schatting 30.000 arbeidsmigranten. Het zijn mensen die hun huis en familie tijdelijk achterlaten om hun carrière in een stroomversnelling te brengen. Het is dan ook logisch dat arbeidsmigranten interesse hebben in cursussen zoals deze. Naast de Nederlandse taal zijn vaardigheden zoals samenwerken, communiceren en veilig werken belangrijke onderdelen van de opleiding.

 

 

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: