Arbeidsmigranten Oostland Nicis

Oost-Europese arbeidsmigranten in het Oostland. Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief.

download dit artikel

Dit onderzoek in het Oostland maakt deel uit van een meer omvattend onderzoeksproject naar de leefsituatie en arbeidspositie van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa en is, in samenwerking met Nicis Institute en negen Nederlandse gemeenten, ontwikkeld door de Eras-mus Universiteit Rotterdam.

Inhoud van het document:

DEEL I: TIJDELIJKE ARBEIDSMIGRANTEN IN HET OOSTLAND
1. Werving van respondenten en representativiteit
2. Demografische kenmerken van de respondentent
3. Aankomst in Nederland
4. Onderwijs en arbeidsmarktpositie
5. Huisvesting
6. Toekomstperspectief
7. Conclusies
DEEL II: WERKGEVERS OVER MOE-LANDERS
1. Inleiding
2. Tuinbouw
3. Industrie
4. Bouw
5. Conclusies

Datum:
Dossier:
Onderwerp: