Arbeidsmigranten op Goeree-Overflakkee, een eerste verkenning en aanzet voor beleid, 11 november 2020

Mede gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Goeree-Overflakkee een verkenning laten uitvoeren naar de aanwezigheid van arbeidsmigranten op Goeree-Overflakkee.

download rapport arbeidsmigranten Goeree-Overflakkee>

Deze verkenning is omvat de volgende onderdelen:

  1. een inventarisatie door Legitiem waar arbeidsmigranten op Goeree-Overflakkee wonen en hoe hun huisvesting is geregeld;
  2. een enquête en interviews onder werkgevers en uitzendbureaus door Public Result, waarin gevraagd wordt naar de inzet van arbeidsmigranten;
  3. kennisoverdracht van het project aan de gemeente en de provincie Zuid-Holland op basis van de uitgevoerde verkenning.

Zie ook: leerpunten verkenningen arbeidsmigranten Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Goeree-Overflakkee>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie