Arbeidsmigranten Polen, Bulgarije en Roemenie in West-Brabant, EUR

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemeni‘ in West-Brabant, arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief.

Download dit artikel

Dit onderzoek dat betrekking heeft op de West-Brabantse gemeenten Breda, Moerdijk en Zundert, maakt deel uit van een meer omvattend onderzoeksproject dat zich richt op de leefsituatie en arbeidspositie van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa en is, in samenwerking met het NICIS en negen Nederlandse gemeenten, ontwikkeld door de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Inhoud van dit document:

  1. Inleiding
  2. Werving van respondenten en representativiteit
  3. Demografische kenmerken van respondenten
  4. Aankomst in Nederland
  5. Onderwijs en arbeidsmarktparticipatie
  6. Huisvesting
  7. Integratie en vrije tijd
  8. Toekomstperspectief
  9. Conclusies
Datum:
Dossier:
Onderwerp: