Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenie in Rotterdam Nicis

Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemeni‘ in Rotterdam, sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief.

download dit artikel

Dit Rotterdamse onderzoek maakt deel uit van een meer omvattend onderzoeksproject naar de leefsituatie en arbeidspositie van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Het is, in samenwerking met Nicis Institute en negen Nederlandse gemeenten, ontwikkeld door de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Inhoud van dit document:

  1. Inleiding
  2. Werving van respondenten en representativiteit
  3. Achtergrondkenmerken van respondenten
  4. Aankomst in Nederland
  5. Onderwijs- en arbeidsmarktpositie: Bulgaarse groep een problematische categorie
  6. Huisvesting
  7. Toekomstperspectief
  8. Conclusies
Datum:
Dossier:
Onderwerp: