Arbeidsmigranten uit de anonimiteit, verslag van een pilot in de Peel

Hoe is het arbeidsmigranten gesteld in de Peelgemeenten, een regio in Zuidoost Brabant waar het seizoenswerk hoogtij viert? Hoeveel mensen werken als arbeidsmigrant, waar komen ze vandaan, hoe zijn ze gehuisvest en wat zijn hun werkomstandigheden?

download rapport

Die vragen stonden medio 2015 centraal toen binnen Peelland een pilot werd uitgerold met arbeidsmigranten als thema. Een bijzondere pilot qua thema, maar tevens qua vorm. Voor het eerst werkten de zes Peelgemeenten samen binnen een project, gericht op interventies. Een project, geïnitieerd vanuit het veiligheidsdomein, maar dat niet kan slagen zonder inmenging vanuit andere gemeentelijke afdelingen én andere partners. Zo speelden ook de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, het UWV, de politie en het Openbaar Ministerie een prominente rol. Allemaal acterend onder de kapstok die werd geïnitieerd door de Landelijke Stuurgroep Interventie Teams (LSI), waarmee het delen van informatie gemakkelijker werd gemaakt. Het was vervolgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die de lokale overheden de ondersteuning bood om deze pilot, vanuit de gedachte van de LSI, uit te voeren.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Arbeidsmigranten feiten en cijfers
  3. Werk-, woon- en leefomstandigheden
  4. Resultaten van de pilot
  5. Winstpunt uitgelicht: de integrale samenwerking
  6. Op naar een toekomst zonder anonimiteit
Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Handhaving