Arbeidsmigranten van grote economische waarde voor Nederland

Arbeidsmigranten leveren een substantiële bijdrage aan onze economie. In totaal waren zij in 2016 goed voor zo’n €11 miljard van ons nationaal inkomen. Een jaar daarvoor was dat nog €9 miljard. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van uitzendkoepel ABU.

Het onderzoek laat verder zien dat arbeidsmigranten primair zorgen voor extra werkgelegenheid, productie en inkomen. Zonder de inzet van deze werknemers verwachten werkgevers dat ze hun productieproces moeten aanpassen, inperken of verplaatsen. ABU-directeur Jurriën Koops: “Dit geeft aan dat Nederland arbeidsmigranten hard nodig heeft. Zonder hen stagneert de economische groei, zowel nationaal als regionaal.”

Huisvestingsproblemen

“De komende jaren zal de behoefte aan arbeidsmigranten alleen maar toenemen. Door de groeiende economie. Maar vooral ook omdat vanaf 2021 onze beroepsbevolking krimpt. Arbeidsmigranten zijn simpelweg nodig om de beroepsbevolking op peil te houden. Maar dan moeten we als vestigingsland wel aantrekkelijk blijven voor deze groep werknemers,” aldus Koops.
Op dit moment is met name de huisvesting een urgent probleem. Er is een nijpend tekort aan kwalitatief goede huisvesting. Dat kan leiden tot problemen, zoals slechte of onveilige huisvesting, een onverantwoorde huisvesting door huisjesmelkers en overbewoning of concentratie in bepaalde wijken. De ABU vindt dat deze problemen moeten worden aangepakt.

Oproep aan gemeenten

De uitzendsector speelt een belangrijke rol bij de bemiddeling van arbeidsmigranten: bijna de helft van hen vindt werk via een uitzendbureau. Daarom roept de ABU, als werkgeversorganisatie in de uitzendbranche, gemeentelijke en provinciale overheden op om samen met uitzendorganisaties en huisvesters werk te maken van huisvesting voor arbeidsmigranten. Want alleen dan kunnen de diverse regio’s aantrekkelijk blijven voor bedrijven én buitenlandse werknemers.

Het onderzoek

In het onderzoek dat SEO Economisch Onderzoek heeft uitgevoerd, is gekeken naar de omvang van de groep arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, de zogenaamde MOE-landen. Dit zijn werknemers die afkomstig zijn uit Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Letland, Estland, Litouwen, Slovenië, Roemenië of Bulgarije. In 2016 waren er in totaal 371.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa actief als werknemer in Nederland, van wie 183.000 als uitzendkracht (49%). Behalve uit de MOE-landen werken er ook veel arbeidsmigranten uit Zuid-Europese landen in Nederland, naast o.a. Duitsers, Belgen en Britten. Die zijn echter niet in dit onderzoek betrokken.

Meer informatie:

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Draagvlak en communicatie, Facts en figures