Arbeidsmigranten: welkom of weren? RECRON april 2014

Arbeidsmigranten horen in een ideale situatie niet op een recreatiepark thuis. Daarover zijn alle betrokkenen het snel eens. Waarom komt er dan toch een proefproject in Putten op een recreatiepark? En waar zijn ze in Zeewolde mee bezig?

Veel arbeidsmigranten zijn illegaal gehuisvest op recreatieparken. De overheid heeft weinig toezicht op deze situatie. Bovendien geven recreanten aan dat ze het niet prettig vinden te recreëren tussen mensen met een ander ritme. Een duidelijk onwenselijke situatie. Lees verder

Dit artikel is met toestemming van de RECRON opgenomen.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie