Arbeidsmigratie in vieren, EUR

Dit rapport gaat in op de maatschappelijke positie van Bulgaren en Roemenen, in aantal de grootste groepen EU arbeidsmigranten in Nederland na de Polen, evenals op de relaties tussen patronen van arbeidsmigratie en integratie.

bekijk dit document

Inhoud van dit document:

  1. Arbeidsmigranten uit Bulgarije en Roemenie
  2. Beschrijving van het onderzoek en de kenmerken van de onderzoekspopulatie
  3. Positie op de arbeidsmarkt
  4. Huisvesting: woonomstandigheden en woonkosten
  5. Integratie in de Nederlandse samenleving en banden met het herkomstland
  6. Hoogopgeleide arbeidsmigranten
  7. Dakloze Roemenen en Bulgaren?
  8. Migratiepatronen en integratie. Een pleidooi voor gedifferentieerd beleid

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: