Arbeidsmigratietop: onderzoek naar verdringing

Er komt een onderzoek naar verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt door de toestroom van arbeidsmigranten uit EU-landen. Onderdeel van dat onderzoek is het in kaart brengen van maatregelen om verdringing tegen te gaan.

Daarnaast heeft Nederland vlak voor de zomer afspraken gemaakt met Bulgarije en Roemenië om potentiële arbeidsmigranten in die landen te informeren over hun kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. De bedoeling is ook met Polen soortgelijke afspraken te maken. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie