Archiefpagina bijeenkomsten Regio Noord-Veluwe

Georganiseerde bijeenkomsten:

  • Op 21 juni 2012 vond in Putten een verkennende bijeenkomst plaats met gemeenten, werkgevers en huisvesters. Daarin werd het economisch belang van de aanwezigheid van arbeidsmigranten onderstreept. Maar ook het grote belang de recreatieparken weer zoveel mogelijk ’terug te geven’ aan het toerisme. Tijdens de bijeenkomst is besloten tot een gezamenlijke aanpak. Lees hier het verslag
  • Op 4 december 2013 hebben vertegenwoordigers van gemeenten, werkgevers en huisvesters in Putten de zogeheten ‘Intentieverklaring huisvesting arbeidsmigranten in de Regio Noord-Veluwe’ ondertekenend. In deze verklaring staan uitgangspunten en afspraken voor huisvestingslocaties in de gemeenten. Inzet is om in 2014 met een groeiend aantal partijen concrete afspraken te maken. Lees hier het verslag.

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid