Barka ook in Eindhoven aan de slag

De gemeente heeft in samenwerking met de partners in de stad de voorbereidingen getroffen voor de winternoodregeling voor de opvang van dak- en thuislozen voor komende winter 2012-2013. Hiertoe behoort ook de opvang van dakloze mensen uit midden en oost Europa, de zogenaamde MOE-landers.

Gezien het grote belang van onze arbeidsmarkt wordt primair ingezet op plaatsing en terugkeer op onze regionale arbeidsmarkt. In overleg met partijen zoals Veiligheidshuis, Migratie Informatiepunt, Politie, Novadic-Kentron en Neos zijn we tot de volgende aanpak gekomen. De groep kan worden ingedeeld in 3 groepen en daarbij wordt het te volgen traject per groep beschreven, te weten: Lees verder in Raadsinformatiebrief.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: