Beleid arbeidsmigranten Noordoostpolder

Het college van Burgemeester en Wethouders deed al een uitspraak over huisvesting van arbeidsmigranten in het buitengebied, in het Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten. Dit is een vertaling van het provinciale Gebiedsplan huisvesting arbeidsmigranten gemeente Noordoostpolder. Het onderwerp arbeidsmigranten heeft veel meer raakvlakken dan alleen huisvesting, vandaar dat in november 2011 besloten is dit onderwerp in de breedte op te pakken.

download Beleid arbeidsmigranten Noordoostpolder

Het doel van dit beleidsstuk is tweeledig:
-Duidelijkheid geven over de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen.
– Aangeven hoe (soort gebouwen etc) en waar (kernen, landelijk gebied) de gemeente mogelijkheden biedt om mensen (tijdelijk) te kunnen huisvesten.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Visie: “Arbeidsmigranten welkom in Noordoostpolder”
3. Arbeidsmigrant: “onbekend maakt onbemind”
4. Rol en verantwoordelijkheid 
5. Huisvesting
6. Uitvoering

Datum:
Dossier:
Onderwerp: