Beleid huisvesting arbeidsmigranten gemeente Someren 2020

In de gemeente Someren verblijven er naar schatting 800 Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten. Deze arbeidsmigranten werken binnen de gemeente Someren met name in de agrarische sector. Ook vervullen deze arbeidsmigranten de arbeidsbehoefte in naburige gemeenten, zoals in de metaalsector in gemeente Helmond.

download beleid Someren huisvesting arbeidsmigranten 2020>

De gemeente Someren heeft beleid voor arbeidsmigranten daterend uit 2008. In 2013 is dit beleid geëvalueerd (én vertaald in het Bestemmingsplan ‘Parapluplan NAF-beleid Someren’ in 2018). Het is daarom tijd voor een heroverweging van het beleid en om het beleid te herschrijven waar nodig. Het nieuwe beleid huisvesting arbeidsmigranten geeft richtlijnen voor met name de huisvesting voor de tijdelijke en permanent tijdelijke arbeidsmigrant. Ook de integratie van de arbeidsmigrant wordt meegenomen in dit beleid.

bron: gemeente Someren>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie