Beleid huisvesting arbeidsmigranten staat vast

Wonen Limburg geeft de doelgroep arbeidsmigranten de komende jaren extra aandacht. Waarom? Vanwege het economisch belang, om uitbuiting in de huisvesting tegen te gaan en vanwege de demografische krimp in de provincie Limburg.

dowload beleidsnotitie

Op het gebied van kennisontwikkeling en het daarmee maatschappelijk agenderen van het vraagstuk rondom de huisvesting van arbeidsmigranten heeft Wonen Limburg een waardevolle bijdrage gespeeld en blijft zij deze ook spelen. Als het gaat om huisvestingsoplossingen voor arbeidsmigranten zijn er de afgelopen 2 jaar inmiddels ruim 100 woningen verhuurd; direct aan bewoners en indirect aan werkgevers. Ook hebben we inmiddels een aantal woningen aan arbeidsmigranten verkocht. Daarnaast is een eerste start gemaakt in het bieden van huisvestingsoplossingen.
Nu breekt een volgende fase aan waarin wij op basis van het inmiddels verworven draagvlak voor dit vraagstuk bij onder andere lokale overheden ook voor onszelf het verder realiseren en uitbouwen van huisvestingsoplossingen op gaan pakken. In de geschreven beleidsnotitie leest u meer over het beleidsmatig kader voor deze aanpak rond het huisvestingsthema van arbeidsmigranten.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: