Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten 2009 gemeente Deurne

Dit beleidskader zoomt in op de huisvestingsmogelijkheden van arbeidsmigranten in Deurne.

download dit beleidskader

In Hoofdstuk 3. van dit beleidskader worden allereerst een aantal voorbeelden gegeven van bestaande invullingen van vormen van huisvesting van arbeidsmigranten in verschillende gemeenten. Daarna gaat dit beleidskader eerst in op de uitgangspunten (Hoofdstuk 4.) en verplichtingen (Hoofdstuk 5. ) voor medewerking aan de huisvesting van arbeidsmigranten in Deurne. Deze uitgangspunten en verplichtingen vormen namelijk het vertrekpunt van medewerking van het gemeentebestuur. Daarna komen de diverse mogelijkheden c.q. typen van huisvesting (Hoofdstuk 6 ) aan de orde. Eerst wordt ingegaan op de structurele huisvesting van arbeidsmigranten in overige bebouwing. Daarna komt de structurele huisvesting in bestaande woningen alsmede de tijdelijke huisvesting ten behoeve van arbeidsmigranten aan de orde.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: