Beleidskader huisvesting Arbeidsmigranten ABR-gemeenten, mei 2013

In de drie ABR gemeenten (Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude) werken veel (tijdelijke) arbeiders vanuit Midden- en Oost Europa.Het is daarom van groot belang deze mensen een plek te geven in de samenleving door middel van goede huisvesting.

download beleidskader huisvesting arbeidsmigranten

Dit houdt in dat de gemeente fatsoenlijke oplossingen voor huisvesting moet bevorderen, maar ook misstanden en overlast moet tegengaan. Het uitgangspunt hierbij is dat problemen en kansen worden aangepakt door samenwerking met partijen die een oplossing kunnen bieden voor het huisvestingsvraagstuk van arbeidsmigranten.

Om initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten te toetsen en te kunnen ingrijpen (handhaven) op ongewenste situaties is het ‘Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten’ vastgesteld. In dit beleidskader wordt onder andere aangegeven aan welke eisen huisvesting van arbeidsmigranten moet voldoen en op welke locaties de gemeente dit wil toestaan.

.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid