Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas 2010

Deze notitie zoomt in op de huisvestingsmogelijkheden van arbeidsmigranten in de gemeente Horst aan de Maas.

download dit artikel

 Inhoud van dit document:

  1. Aanleiding
  2. Leeswijzer
  3. Uitgangspunten
  4. Verplichtingen
  5. Beleid voor diverse typen huisvesting
  6. Overgangsbepaling
Datum:
Dossier:
Onderwerp: