Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten gemeente Best, 2014

Met deze beleidsnotitie beoogt de gemeente Best te bewerkstelligen dat arbeidsmigranten in Best kunnen beschikken over menswaardige en passende huisvesting. Het aantal huisvestingssituaties waarin het welzijn van arbeidsmigranten in het geding is of waarin sprake is van overlast naar de buurt neemt af.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid