Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten, provincie Limburg, 2016

In deze beleidsnotitie worden algemene uitgangspunten benoemd voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten in de provincie Limburg.

download beleidsnotitie>

Het provinciaal standpunt met betrekking tot het scheppen van mogelijkheden voor huisvesting op bestaande en nieuwe locaties wordt verwoord. Als onderdeel daarvan zijn de randvoorwaarden voor huisvesting per locatie verder uitgewerkt. De beleidsnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten 2016 geeft daarmee een brede provinciale visie weer op de huisvesting van tijdelijk in Limburg verblijvende arbeidsmigranten en vormt een handreiking voor gemeenten en overige belanghebbenden. Deze beleidsnotitie is tot stand gekomen na afstemming met diverse stakeholders.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid