Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten Kaag en Braassem 2018

Het college van B&W van de gemeente stelde in november 2018 de ‘Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten Kaag en Braassem 2018’ vast, als onderdeel van het afwijkingenbeleid. Eerder stemde de gemeenteraad in met de inhoud van die beleidsregel.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Wetten en regels