Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten Waadhoeke 2019

Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Waadhoeke ingestemd met de vaststelling van beleid voorde huisvesting van arbeidsmigranten. Dit beleid betreft een adviesdocument van de Werkgroephuisvesting arbeidsmigranten, bestaande uit een afvaardiging van bewoners uit dorpen en wijken,huurdersverenigingen, werkgevers, uitzendorganisaties, aanbieders van huisvesting, dewoningcorporatie, de gemeente en de arbeidsmigranten zelf. De gemeenteraad van Waadhoeke heeftdit adviesdocument integraal overgenomen als het geldende beleid van Waadhoeke voor de huisvestingvan arbeidsmigranten.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid