Belevingsonderzoek arbeidsmigranten, Limburg 2013

De Provincie Limburg heeft zich de ambitie gesteld arbeidsmigratie zo te benutten en ondersteunen dat het de koers en ambities van de provincie Limburg versterkt. Om meer zicht te krijgen op mogelijke vraagstukken waaraan zij een bijdrage zou kunnen leveren, heeft de Provincie opdracht gegeven tot een bevolkingsonderzoek naar de beelden en opvattingen bij de Limburgse bevolking ten aanzien van arbeidsmigranten.

bekijk publicatie

Inhoudsopgave

Inleiding
Aanleiding
Leeswijzer
Conclusies
1. Limburgse samenleving
1.1 Aanwezigheid arbeidsmigranten
1.2 Arbeidsmigranten in de directe leefomgeving en eigen ervaringen
1.3 Arbeidsmigranten in de samenleving
2. Huisvesting
2.1 Huisvesting in Limburg
2.2 Huisvesting in eigen omgeving
2.3 Helpen van arbeidsmigranten
3. Economische ontwikkeling
Bijlage 1 Kenmerken onderzoek
Representativiteit
Achtergrond burgers

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid