Bergeijk stelt richtlijnen vast voor huisvesting arbeidsmigranten

De gemeenteraad van Bergeijk heeft richtlijnen vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente.

In het voorstel van het college van B&W aan de raad wordt geconstateerd dat de behoefte aan goede huisvesting groot is. Van de circa 950 arbeidsmigranten zijn er 250 niet goed gehuisvest. Samen met de verwachte groei betekent dat een opgave van zo’n 500 plekken. Om dat in goede banen te leiden zijn richtlijnen voor die huisvesting opgesteld. Het college noemt als doel daarvan het voorzien in goede, gespreide en voldoende huisvesting voor de toenemende groep arbeidsmigranten en het waarborgen van een goed woon- en leefklimaat voor zowel inwoners als arbeidsmigranten. De richtlijnen betreffen zowel kamergewijze verhuur als geclusterde huisvesting en bevatten randvoorwaarden waarbinnen initiatiefnemrs positief ontvangen zullen worden. De richtlijnen zijn unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Wetten en regels