Bevolkingsprognose 2010-2060 CBS

De uitkomsten van de nieuwe bevolkingsprognose voor de periode 2010-2060 zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over de immigratie.

download dit artikel

Op grond van analyses van migratiepatronen en migratiemotieven naar herkomstgroepen wordt verwacht dat op termijn jaarlijks 144 duizend immigranten naar Nederland komen. De meesten van hen zijn afkomstig uit de Europese Unie, gevolgd door Azië. In toenemende mate zijn arbeid en studie belangrijke motieven voor migratie.

Inhoud van dit document:

  1. Inleiding
  2. Recente ontwikkelingen
  3. Migratiemotieven
  4. Veronderstellingen per herkomstgroep
  5. Totaalbeeld

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: