Bijeenkomst Huisvesting arbeidsmigranten Haaglanden 2013

Een mini-documentaire over de resultaten van één jaar aanjaagteam, markeerde de opening van de bestuurlijke conferentie huisvesting arbeidsmigranten in Haaglanden op 24 juni in Den Haag. De aanjagers Arne Weverling (wethouder Westland), Karin Van Dreven (directeur-bestuurder Haag Wonen) en John Snoep (bedrijfsleider SRS Personeel BV) toonden op aansprekende wijze de vruchten van hun gezamenlijk inspanning om de huisvesting van arbeidsmigranten in de regio beter te organiseren. Hun boodschap: 'We hebben hele goede stappen gezet maar we zijn er nog niet'.

bron: Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid