Bijeenkomst Kerkeboske 3: Een koploper die er nog lang niet is

ÔIk complimenteer jullie met de landelijke voortrekkersol. Maar ik ben ook kritisch. Ik hoor nog teveel in termen van papier en praten. Ik hoor te weinig doen in jullie verhaal Õ, aldus Ger Koopmans, voorzitter parlementaire onderzoekscommissie Lura tijdens de derde bijeenkomst van Kerkeboske in Helden.

Koopmans  reageerde hiermee op de uiteenlopende bevindingen van acht werkgroepen. Deze werkgroepen onderzoeken wat er nodig is om de (voornamelijk Poolse) arbeidsmigranten een volwaardige plek te bieden in de Noord-Limburgse samenleving.  De werkgroep Gemeentelijke Basisadministratie constateerde dat in de regio gemiddeld 19% in het GBA ingeschreven staat. ‘Die lat moet veel hoger Õ. De werkgroep Huisvesting werkgroep inventariseert vraag naar en aanbod van huisvesting, de behoefte van de werkgevers, de arbeidsmigranten zelf en de huisvesters. Vooralsnog zijn 500 locaties in zes gemeenten in kaart gebracht. ‘Met name op het terrein van de short stay moeten we nog een slag slaan Õ, aldus Lucien Peeters.  
De werkgroep Leefbaarheid en veiligheid zoomde in op de beeldvorming van arbeidsmigranten.  Eerste analyses uit politiecijfers geven aan politiecijfers aan dat overlast van arbeidsmigranten niet afwijkt van het regionale gemiddelde. De beeldvorming is vaak minder gunstig. De werkgroep steekt daarom in op een meer positieve beeldvorming van de groep.

download presentatie werkgroep GBA
download presentatie werkgroep Huisvesting 
download presentatie werkgoroep Informatie, Integratie en Taal 
download presentatie werkgroep Gezondheid 
download presentatie werkgroep Veilgheid en Leefbaarheid 
download presentatie BZK

 

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: