Bijeenkomst Lize: uitbuiting leidt tot verdringing

De komst van grote groepen EU-migranten plaatst de Nederlandse samenleving voor nieuwe uitdagingen. Op initiatief van Stichting Lize bespraken vertegenwoordigers van Zuid-, Midden en Oost-Europese organisaties en (overheids)instellingen op 6 december op welke wijze deze uitdagingen tegemoet getreden zouden kunnen worden en hoe daarbij samengewerkt zou kunnen worden.

De nadruk lag bij deze eerste bijeenkomst op het verbeteren van de informatievoorziening aan deze groepen en het omgaan met de negatieve beeldvorming. De bijeenkomst zal in 2014 een vervolg krijgen. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron. 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie