Blog Marja Appelman: Flexwonen

Ik hoef u niet te vertellen dat de druk op de woningmarkt op dit moment hoog is. Veel mensen moeten lang wachten en weten niet of en wanneer ze een woning kunnen krijgen. Dit zijn heel vervelende situaties. Plannen gaan niet door en het ongemak neemt toe. Er is ook een groep waarbij de nood zo hoog is dat er op korte termijn een oplossing moet komen. Bijvoorbeeld bij onhoudbare woonsituaties na een scheiding, ziekte of ontslag.

Door Marja Appelman, directeur Woningmarkt (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

De inzet van het ministerie

Iedereen kent wel personen in zulke situaties, ook ik. Ik help al langer een familielid zoeken naar woonruimte sinds hij ruim een jaar geleden zijn relatie beëindigde. Tot nu toe tevergeefs. Afgelopen zomer kwamen daar kort na elkaar nog drie verzoeken van familie en vrienden bij. Soms zijn de situaties zo moeilijk dat je zelfs voor een bepaalde periode je bank aanbiedt. Uiteindelijk is dat voor niemand een houdbare situatie. Een eigen plek, al is het maar tijdelijk, is belangrijk en kan mensen helpen met een nieuwe start. Vandaar dat ik de inzet van BZK op flexwonen belangrijk vind.

Realisatie en de lange termijn

Flexwoningen kunnen door de bouw in de fabriek relatief snel worden gerealiseerd. Ook kunnen er locaties of gebouwen worden benut die in eerste instantie niet voor wonen bedoeld zijn. Ook voor jongeren, arbeidsmigranten of studenten biedt dit uitkomst.

Natuurlijk trekt flexwonen alleen de woningmarkt niet uit het slop. Met Prinsjesdag zijn daarom een reeks maatregelen aangekondigd die gericht zijn op de lange termijn, waaronder een impuls van 1 miljard euro om het woningtekort in te lopen en de bouwproductie hoog te houden. Dit valt samen met de Nationale Woonagenda en de dit jaar gesloten woondeals. Daarbovenop echter stimuleren we flexwonen actief met onder meer een vrijstelling van de verhuurderheffing voor flexibele woningen. Ook kunnen gemeenten langer (15 in plaats van 10 jaar) afwijken van het bestemmingsplan en zijn recent de Versnellingskamers Flexwonen van start gegaan.

Niets doen is geen optie

Hoewel ik weet dat er over tijdelijke woonoplossingen ook scepsis is, en daar ga ik graag met u het gesprek over aan, is niets doen voor mij echt geen optie. Veel mensen zijn met tijdelijke woonoplossingen goed geholpen. Daarbij brengt flexwonen positieve maatschappelijke effecten met zich mee en jaagt het innovatie in de bouw aan.

Het doet mij dan ook goed om te zien dat de tijd van doen is aangebroken. Door het land ontstaan steeds meer initiatieven, zoals in de gemeenten Hoeksche Waard, Den Bosch en Purmerend. We gaan van beleid naar uitvoering. Via deze weg vraag ik u om mee te doen. Meld u aan voor de Versnellingskamers via flexwonen@minbzk.nl en laat u vooral ook inspireren door de goede praktijkvoorbeelden. Laten we samen zoeken naar oplossingen voor vragen die er nog zijn en vooral niet vergeten voor wie we het doen.

bron: ministerie van BZK>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen