Bodegraven-Reeuwijk: gemeenteraad voorstel voor huisvesting arbeidsmigranten haalt eindstreep niet

De gemeenteraad heeft in haar extra vergadering vorige week woensdag unaniem haar steun onthouden aan het voorstel van burgemeester en wethouders voor de vestiging van twee grootschalige opvanglocaties voor arbeidsmigranten op de bedrijventerreinen Groote Wetering en Broekvelden.

Onder grote publieke belangstelling trokken zowel de raad als het college het boetekleed aan over de gevolgde procedure en de slechte communicatie over de plannen. Het college krijgt van de raad vier maanden de tijd om met een nieuwe beleidsnotitie te komen, die als basis kan dienen voor toekomstige besluitvorming. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid