Bouwen aan draagvlak voor huisvesting van arbeidsmigranten

Goede huisvesting voor arbeidsmigranten komt niet makkelijk van de grond. Ambtenaren worstelen met een gebrek aan draagvlak binnen de eigen gemeente en in de lokale gemeenschap. Daarnaast roept huisvesting van arbeidsmigranten regelmatig reacties op onder bewoners, met name uit angst voor overlast. De arbeidsmigrant is dus vaak negatief in beeld.

Dit maakt het voor gemeenten lastig om de realisatie van huisvesting te faciliteren. Door onze economische afhankelijkheid van buitenlandse arbeidskrachten en vanuit humaan oogpunt is afwachten echter geen optie meer. Werkgevers zijn officieel verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak, maar deze opgave aan de markt alleen overlaten, is onverstandig. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie