Bouwstenen Tijdelijke Arbeidsmigratie, Stadsregio Rotterdam

In dit dossier worden bouwstenen verzameld die de diverse redeneerlijnen, onderbouwingen etc. thematisch verzameld. E.e.a. is gebaseerd op bestaande onderzoeken, beleidsbrieven etc.

download dit artikel

 Inhoud van dit document:

  • Inleiding
  • Een kleine geschiedenis van de arbeidsmigratie in Nederland
  • Omvang en samenstelling in Nederland
  • Beleidsontwikkeling rondom arbeidsmigratie: Een perspectief vanuit Europa, Rijk, Provincie en gemeente
  • Regelgeving rondom arbeidsmigratie
  • Arbeidsmigratie in economisch perspectief
  • Huisvesting
  • Leefbaarheid
  • Rollen/verantwoordelijkheden
Datum:
Dossier:
Onderwerp: