Brede coalitie: verbeter huisvesting en ondersteuning aandachtsgroepen

De huisvesting van kwetsbare groepen moet verbeteren. Zij komen steeds vaker in sociale nood door gebrek aan een thuis. Dat concludeert een brede coalitie, die bestaat uit vijf ministeries (BZK, VWS, OCW, J&V, SZW), VNG, Aedes, G4 en G40. De coalitie pleit voor een spoedpakket aan maatregelen, in combinatie met een tienjarige Nationale Samenwerkingsagenda.

Het gaat niet goed met de huisvesting van aandachtsgroepen in Nederland. Mensen met een psychiatrische achtergrond of verstandelijke beperking, statushouders, arbeidsmigranten, daklozen, studenten, ouderen. Ze beconcurreren elkaar om het beperkte aantal beschikbare en betaalbare huurwoningen. Volgens de commissie ontbreekt bovendien een integrale aanpak, waarbij adequate huisvesting wordt gecombineerd met voldoende begeleiding, bestaanszekerheid en participatie aan de maatschappij. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen