brief Horst a/d Maas: legalisering huisvesting arbeidsmigranten

De gemeente Horst aan de Maas nodigt ondernemers uit tot het -waar nodig- legaliseren van de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente ondersteunt hen in dit traject (paraplubestemmingsplan).

lees de brief

Uit een analyse is gebleken dat de huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten in veel gevallen niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Of, er is geen vergunning voor het realiseren en/of het gebruik van de huisvesting aangevraagd. De gemeente heeft als uitgangspunt om de kwaliteit van de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten goed te regelen. Om huisvesters hierbij tegemoet te komen, biedt de gemeente de mogelijkheid om de huisvesting met extra begeleiding te legaliseren.

Wij willen alle locaties die voldoen aan de richtlijnen genoemd in het Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten Gemeente Horst aan de Maas 2010 in één keer legaliseren in een bestemmingsplan. Hiermee maakt de gemeente het voor de huisvesters gemakkelijker en goedkoper! Enkele huisvesters hebben al gebruik gemaakt van de mogelijkheid de huisvesting in het bestemmingsplan vast te leggen en hebben geïnvesteerd. De legalisering van de huisvesting biedt rechtszekerheid voor de huisvester en de arbeidsmigrant en geeft aan dat de huisvesting goed geregeld is. De voordelen van rechtszekerheid voor de huisvester zijn betere financieringsmogelijkheden bij de banken en géén risico op handhaving op illegale huisvesting. Tevens heeft er dan een technische beoordeling plaatsgevonden van onder andere brandveiligheidsvoorschriften.

De legalisering kan ook maatschappelijk draagvlak in de omgeving opleveren, aangezien één van de richtlijnen het adequate beheer van de huisvesting is. Dus, minder overlast in de buurt. Tijdens de bestemmingsplanprocedure is er een mogelijkheid voor inspraak voor belanghebbenden (o.a. buurtbewoners).

Op 14 juni a.s. van 19.00-21.00 uur wordt een informatieavond voor de huisvesters georganiseerd in de raadzaal van het gemeentehuis. Een groot aantal bij ons bekende huisvesters is aangeschreven. Heeft u, als huisvester, geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u deze uitnodiging downloaden en u aanmelden voor deze avond. Wilt u nog meer informatie over arbeidsmgiranten, deze kunt u vinden onder Gemeentehuis/Projecten/Beleid_buitenlandse_werknemers

 

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: