Bundeling krachten voor meer tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten

Het rijk, gemeenten, corporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden hebben afspraken gemaakt voor meer en goede tijdelijke huisvesting voor werknemers uit de Europese Unie. Daarvoor is woensdag in Den Haag door in totaal zeventien betrokken partijen de zogenoemde Nationale verklaring ondertekend.

Arbeidsmigranten leveren een positieve bijdrage aan de economie. Maar mensen die hier tijdelijk komen werken, moeten ook wonen.  Dat loopt over het algemeen genomen best goed maar zeker niet altijd. Overbewoning en illegale onderhuur van panden levert overlast op voor buurtbewoners, wat ten koste gaat van de leefbaarheid in de wijk. Maar ook de tijdelijke werknemers zijn op hun beurt dikwijls de dupe van slechte huisvesting voor een te hoge prijs. 

Ondertekening 280312-2a 

Met de Nationale verklaring zetten de organisaties zich actief in deze problematiek aan te pakken en zowel lokaal als regionaal méér en betere tijdelijke huisvesting te realiseren. De organisaties richten zich op acht regio’s met de grootste aantallen arbeidsmigranten: de stadsregio’s Rotterdam en Amsterdam, het stadsgewest Haaglanden, West-Brabant, Limburg en de regio Õs West-Friesland/Noord-Holland Noord, Holland Rijnland en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. 

Minister Spies van BZK constateerde dat de instanties die hier iets aan zouden kunnen doen, te lang naar elkaar gewezen hebben als het ging om de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van deze mensen. “Maar daar is met deze gezamenlijke verklaring gelukkig verandering in gekomen”. Lokale bestuurders en andere betrokken partijen in de regio Õs moeten nu onderling gaan afspreken wie er hoeveel wooneenheden gaat realiseren en waar.

De Minister voegde er streng aan toe: “Ik zal in de gaten houden of dat ook echt gebeurt en zo nodig aansporen tot actie. Ik verwacht dat uiterlijk eind dit jaar die afspraken zijn gemaakt en met de uitvoering ervan is begonnen.”

lees toespraak minister Spies

Datum:
Dossier:
Onderwerp: